Lucia Streďanská, Ing. arch.

"Architektúra vytvára priestory, je zrkadlom spoločnosti, ukazuje vyspelosť doby, regiónu, hodnoty jej obyvateľov, vzťah ku kultúre a ku vlastnému životnému priestoru." (Milan Šuška)

Nie každá stavba sa dá nazvať architektúrou. Architektúra je jej pridaná hodnota. Architektúra by mala reflektovať mierku človeka, tak ako rodinný dom by mal odrážať spôsob života rodiny, a naopak. Preto v mojich projektoch dbám na osobitý prístup ku klientovi. Ako výsledok je individuálny projekt šitý na mieru.
 


Štúdium
2004–2010                  Fakulta architektúry STU Bratislava, Odbor ekologickej a experimentálnej architektúry, získaná Cena dekana
2006–2007                  Facultade de Arquitectura, Universitária Vasco da Gama, Coimbra - Portugalsko
 
Prax
6/2010–2/2015            PS: arch s.r.o., architektonicko-projekčná kancelária, Žilina
9/2010–12/2010          CVDB Arquitectos, architektonicko-projekčný ateliér, Lisabon - Portugalsko
2009                              KSPO s.r.o., projekčná kancelária, Žilina
 
Súťaže, ocenenia
2014                            Medzinárodná súťaž Kežmarská chata v pasívnom štandarde, umiestnenie v prvej šestke najlepších projektov
2010                            Medzinárodná súťaž Auditórium a kemp v Ponte de Lima, Portugalsko, 4. miesto
2009                            Inundačné územie rieky Váh, Trenčín, 1. miesto

Verejný priestor - aktivizmus
2013                            Zakladajúci člen občianskej iniciatívy Verejný smog, ktorá aktívne bojuje proti vizuálnemu smogu v meste Žilina
2012                            Zakladajúci člen Ekocentra Lesopark v Žiline, ktoré sa podieľa na organizovaní projektov zameraných na udržateľný rozvoj a spôsob života
 

Realizované projekty, Ing. arch. Lucia Streďanská

Formulár bol odoslaný, ďakujeme.