Daniel Kubiš, Ing. arch. | KubisArchitekti

„S individuálnou samostatnou tvorivou činnosťou som sa zoznámil už počas štúdii na Fakulte architektúry STU Bratislave. Bezprostredne po ukončení svojho vysokoškolského som štúdia založil architektonický ateliér, ktorý s malými zmenami nepretržite funguje a produkuje autorské, inovatívne, účelné ale zároveň estetické riešenia. Ateliér sa zameriava na komplexnú projekciu v oblasti individuálnej výstavby prevažne rodinných domov. Miesto pôsobenia siaha vo výraznej miere aj za hranice Slovenska. Postupom čašu a hlavne z vlastného presvedčenia sa špecializovane zameriava a trvalo udržateľnú architektúru zastúpenú stavbami z prírodných materiálov v čo najnižšej energetickej náročnosti.

Realizované projekty, Ing. arch. Daniel Kubiš

Formulár bol odoslaný, ďakujeme.