Rozširovanie výroby

Z dôvodu dobrých hospodárskych výsledov a rozširovania výroby sa firma  ForDom v roku 2009 uchádzala o dotácie z Európskeho socialného fondu. Bol vypracovaný veľmi kvalitný projekt na základe ktorého sme dostali dotácie.
 
Výroba celostenových sendvićových panelov na báze dreva

Ako sme už spomínali vyššie, tak výroba celostenových sendvičových panelov na báze dreva vznikla za pomoci dotácií z Európskeho sociálneho fondu.

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Samotný projekt sme úspešne ukončili.

 Zamestnanosť a sociálna inklúzia