Drevostavba roka 2016

Stáva sa už dobrým zvykom, že Vás môžeme každoročne informovať o novom ročníku súťaže Drevostavba roka. Tešíme sa, že tento rok nebude výnimkou a môžeme Vám predstaviť už jej šiesty ročník. K dobrým zvykom patrí aj fakt, že tejto súťaže sa už šiesty krát zúčastňujeme aktívne. Medzi nominovanými drevostavbami tak opäť nájdete aj našu originálnu realizáciu, tento krát z Bratislavy.
 

Architektonické a dispozičné riešenie 

Architektonický návrh nášho "želiezka v ohni" pochádza z dielne Ing. arch. Zoltána Belokostolského a Ing. arch Erika Vajgela. Celkové architektonické riešenie pritom vychádza z okolia. Výtvarné a plastické členenie objektu rešpektuje pri zohľadnení požiadaviek investora, na jednej strane charakter zástavby okolia, tak na strane druhej minimálny faktor tvaru budovy stavby a  taktiež rešpektuje odstup od hraníc pozemku, ktoré sú stanovené v regulatívoch daného územia. Architektonicky je objekt riešený v náväznosti na určité prvky tradičnej architektúry v kombinácií s vyhradenými a zjemnenými prvkami modernej architektúry. Povrchová úprava fasády pozostáva zo svetlej bielej silikátovej omietky, ktorá je vhodne doplnená dreveným obkladom. Tienenie je riešené presahmi strechy v kombinácií s elektricky ovládanými exteriérovými žalúziami. Uvažuje sa so zazelenaním voľných plôch, výsadbou okrasných stromčekov, čím sa vytvorí nové a hodnotné životné prostredie. Okolo areálu sa vyhotoví nové oplotení zodpovedajúce charakteru stavby a lokalite. Nízkoenergetický dom je zrealizovaný na báze ekologických materiálov a s využitím moderných technológií vykurovania. 
 


Konštrukčné riešenie stavby 

Obvodové steny rodinného domu tvorí drevená montovaná panelová  konštrukcia hrúbky 367 mm vyplnená minerálnou vlnou. Z interiérovej strany sú panely opláštené OSB3 – drevošiepkovou doskou odolnou voči vlhkosti, zateplené minerálnou izoláciou hrúbky 60 mm a opláštené sadrokartónovou doskou hr. 12,5 mm. Z exteriérovej strany je obvodová konštrukcia opláštená DHF – drevovláknitou doskou a zateplená minerálnou fasádnou izoláciou hrúbky 140 mm. Pohľadovú vrstvu tvorí  odvetraná fasáda zo smrekovca s povrchovou úpravou olejovaním v  kombinácii s tenko vrstvou silikátovou omietkou.  Vnútorné nosné steny hrúbky 170mm a nenosné steny hrúbky 130mm sú vytvorené z drevenej  montovanej konštrukcie s nosným panelom z SM/JD vyplnené minerálnou vlnou a opláštené sadrokartónovými doskami. V uvedenej realizácií boli osadené hliníkové okná s izolačným trojsklom. Strecha objektu je plochá, riešená nad celým rodinným domom, ako strešná krytina bola použitá fólia pre ploché strechy Fatrafol.
avby a lokalite. Nízkoenergetický dom je zrealizovaný na báze ekologických materiálov a s využitím moderných technológií vykurovania. 


 Technické zariadenie budovy

 
Hlavný zdroj vykurovacej sústavy  elektrické tepelné čerpadlo vzduch/voda, split systém typu DAIKIN ALTHERMA LT - EHVH16S18CB3V /EHVH16S26CB9W 
Doplnkový zdroj energie  rebríkové vykurovacie telesá Koralux Rondo v kúpelniach
Popis vykurovacieho systému vykurovanie je zabezpečené podlahovým teplovodným systémom Rehau
Spôsob ohrevu TUV zabezpečuje tepelné čerpadlo v kombinovanom zásobníku s objemom 200 l
 

 

Budeme radi ak svojim hlasom podporíte našu stavbu :)

S nominovanými stavbami sa môžete zoznámiť nielen v odborných časopisoch, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk. Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická.
Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, alebo odovzdá svoj hlas na lístku na výstavách bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Laická verejnosť môže hlasovať nielen na internete, ale aj priamo na výstave Nábytok a bývanie 2017 v Nitre (7.3. - 12.3.2017) v pavilóne N, ktorý bude aj tohto roku koncipovaný ako Pavilón slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov.  Hlasovanie bude možné aj na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2017 v dňoch 22. - 25.3.2017 v Bratislave. 


Hlasovať môže priamo na týchto adresách:

http://mojdom.zoznam.sk

http://mojdom.zoznam.sk

Hlasovaním v súťaži hráte o tieto krásne ceny:
1. cena: LED televízor Samsung
UE32K5102AKXBT
2. cena: Kávovar KRUPS KP 1000 Nescafe Dolce Gusto PICOLO
3. cena: Stolový mixér  ELECTROLUX ESB 2500 – SMOOTHIE MIXÉR
4. cena: 1 x ročné predplatné časopisu Môj dom
5. cena: 1 x publikácia Moderné drevostavby